3221 Trinity Joe Ln. Humble TX 77396 – Pedernales plan

בית חדש מקבלן ב- Humble, שבפרברי העיר יוסטון, טקסס
מחיר הנכס – כ- $180,000 עד 65% מימון בנקאי ברכישה, תשואה שנתית של כ- 9.5% (Cash on Cash), לאחר הוצאות,
וצפי לתשואה של כ- 75% על ההון העצמי ב- 5 שנים.
המחיר הכולל של הנכס | $180,000
תשואה שנתית
לאחר הוצאות
9.6%

מחפש עסקת נדל"ן בטוחה, אחראית ומשתלמת?