4755 Sefa Cir N. Jacksonville FL 32210

נכס להשכרה עם יחידת דיור נוספת בשכונה איכותית מאד בעיר ג´קסונוויל שבפלורידה

הנכסים מושכרים לדיירים מחתך סוציואקונומי גבוה וצפויים להניב למשקיע תשואה שנתית של כ- 11% לאחר הוצאות.

  • המחיר הכולל של הנכס - $84,500
  • תשואה שנתית, לאחר הוצאות – 11%

תוכנית עסקית>

המחיר הכולל של הנכס | $84,500
תשואה שנתית
לאחר הוצאות
11%

מחפש עסקת נדל"ן בטוחה, אחראית ומשתלמת?