3916 Autumn Ln Jacksonville FL 32210

נכס להשכרה עם יחידת דיור נוספת בשכונה איכותית מאד בעיר ג´קסונוויל שבפלורידה

הנכסים מושכרים לדיירים מחתך סוציואקונומי גבוה וצפויים להניב למשקיע תשואה שנתית של כ- 10.3% לאחר הוצאות.

  • המחיר הכולל של הנכס - $113,000
  • תשואה שנתית, לאחר הוצאות –  10.9%   

תכנית עסקית >

המחיר הכולל של הנכס | $113,000
תשואה שנתית
לאחר הוצאות
10.9%

מחפש עסקת נדל"ן בטוחה, אחראית ומשתלמת?