11471 Prospect Rd Strongsville 44136

נכס בשכונה איכותית בעיירה Strongsville שבצפון מזרח אוהיו

הנכס מושכר בתכנית RTO  וצפוי להניב למשקיע תשואה שנתית של 11% לאחר הוצאות ותשואה כוללת 58% בשלוש שנים, במידה שהדייר יממש את האופציה שניתנת לו לרכישת הנכס.
ניתן לקרוא עוד באתר>
  • המחיר הכולל של הנכס - $102,000
  • תשואה שנתית, לאחר הוצאות – 11.7% 

תכנית עסקית>

המחיר הכולל של הנכס | $102,000
תשואה שנתית
לאחר הוצאות
11.7%

מחפש עסקת נדל"ן בטוחה, אחראית ומשתלמת?