2197 Canterbury Rd Westlake 44145

נכס בשכונה איכותית בעיירה Westlake שבצפון מזרח אוהיו

הנכס מושכר בתכנית RTO  וצפוי להניב למשקיע תשואה שנתית של 10% לאחר הוצאות ותשואה כוללת של 57% בשלוש שנים, במידה שהדייר יממש את האופציה שניתנת לו לרכישת הנכס.
ניתן לקרוא עוד באתר>
  • המחיר הכולל של הנכס - $130,000
  • תשואה שנתית, לאחר הוצאות – 10.5%

תכנית עסקית>

המחיר הכולל של הנכס | $130,000
תשואה שנתית
לאחר הוצאות
10.5%

מחפש עסקת נדל"ן בטוחה, אחראית ומשתלמת?