62W 5th Ave Berea OH 44017

נכס בשכונה איכותית בעיירה Berea שבצפון מזרח אוהיו הנכס מושכר בתכנית RTO (אולי לשים הפנייה לכתבה בנושא) וצפוי להניב למשקיע תשואה שנתית של 10% לאחר הוצאות ותשואה כוללת 44% בשלוש שנים, במידה שהדייר יממש את האופציה שניתנת לו לרכישת הנכס.
  • המחיר הכולל של הנכס - $80,000
  • תשואה שנתית, לאחר הוצאות – 10.4%

תוכנית עסקית>

המחיר הכולל של הנכס | $80,000
תשואה שנתית
לאחר הוצאות
10.4%

מחפש עסקת נדל"ן בטוחה, אחראית ומשתלמת?