נכסים לדוגמא
אנו מנהלים יותר מ-400 נכסים בארה"ב כך מתאפשר למשקיע  ליהנות ממניפה רחבה של אפשרויות. איתור תדיר של נכסים בעלי פוטנציאל גבוה ומספר מודלים להשקעה.